การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านมะขามและสนามสอบโรงเรียนพลิ้ว

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองสลุด