การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอขลุง