การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) อำเภอโป่งน้ำร้อน