การนิเทศ  ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอโป่งน้ำร้อน)