การนิเทศ  ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอแหลมสิงห์)