การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

         

    วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง และโรงเรียนพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี