การนิเทศ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิชฌกูฎเพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง โรงเรียนบ้านดงจิก โรงเรียนบ้านคลองคต และโรงเรียนวัดน้ำขุ่น ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง