การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ รอง ผอ.สพป. จันทบุรีเขต 2 ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 3 ราย และตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2