การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศ ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศ ตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2