การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา