การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและรับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมณีจันท์ 1 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี