การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2566