การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพักนอน สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

เมื่อ   วันพุธที่ 26 เมษายน 2566  ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพักนอน เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนวัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง เป็นโรงเรียนพักนอนในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ.2