การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)