การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 2/2566

                วันที่ 28 มีนาคม 2566
                              ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) ครั้งที่ 2/2566    โดยมี นายชาตรี ปุระมงคล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมคณะฯ
เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2