การประชุมแนวทางการตรวจราชการและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ของเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมแนวทางการตรวจราชการและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 9 โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1