การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ ของศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.จบ 2

           วันที่ 20 เมษายน 2566 /เวลา 13.00น.
ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2เป็นประธานประชุมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ 2