การรับชม KICK OFF เปิดตัวรายการ “คลิกนิก สตผ.”

          เมื่อ   วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเข้าร่วมรับชม Kick Off  เปิดตัวรายการ “คลินิก สพฐ. ” ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Obec Channal ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. ผู้เข้าร่วมรับชม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.จบ.2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมมีสุข สพป. จันทบุรี เขต 2