การรายงานตามประเด็นการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และนางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี