การลงนามสัญญาจ้างในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2566

   วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นพยานการลงนามสัญญาจ้างในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2566 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ลงนามสัญญาจ้างในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต