การอบรมกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวและสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวและสุขภาพจิต ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2