การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567สำหรับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลนีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2