การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเรียนรู้สำหรับบุคลากร สพป.จันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและเรียนรู้สำหรับบุคลากร สพป.จันทบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2 ในการนี้ขอขอบคุณวิทยากร พ.ต.อ.ประเสริฐศักดิ์ บุญศรี ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.จันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ ปานที รอง ผกก.สอบสวน สภ.มะขาม, พ.ต.ท.ภัควัต เมฆฉาย สว.กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.ต.กมล โพธิ์ทองนาค สว.ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี เป็นอย่างยิ่ง