การเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. Quick Policy

            เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวพรทิพา ภูเลื่อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2  ได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. (Quick Policy )  ณ  โรงเรียนวัดหนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ (โรงเรียนคุณภาพ )  และ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง  อ.ขลุง (โรงเรียน Stand Alone)