การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี)