การเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทับช้าง จังหวัดจันทบุรี