การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอภายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 (โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน)