การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566(อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี)