การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 อำเภอขลุง พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ เเละบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอำเภอขลุง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนเทศบาลขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) และหลังจากนั้นได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันโรงเรียนวัดเกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โดยสนามเเข่งขันโรงเรียนเทศบาลขลุง 1 (บุรวิทยสคาร) จัดการเเข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ ทีมที่ผ่านการเเข่งขัน จะเป็นตัวเเทนเข้าร่วมการเเข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป