การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2566

(อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี)