กิจกรรมมอบเกียรติบัตร คนดี ศรีอิมั้ง (โรงเรียนวัดอิมั้ง)