กิจกรรมสงกรานต์ สพป.จบ 2

         วันที่ 12 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสืบสานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมสงกรานต์ สพป. จบ 2 ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 2566 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการ สพป. จบ 2 / ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุม ดี สพป. จันทบุรี 2
         ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพป. จันทบุรี เขต 2 นางนันทวรรณ ศศินิมิต ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป