กิจกรรมส่งขลุ่ยให้น้อง โครงการ “สานความเป็นไทย สู่รุ่นต่อไป” (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)