กิจกรรม มมท. จันทบุรี ลงพื้นที่ในอำเภอขลุง (โรงเรียนวัดเวฬุวัน)