ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนเตรียมแพทย์ – พยาบาล (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)