คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะกรรมการติดตามและจัดเก็บข้อมูลลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 ศูนย์ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิตรภาพ 20 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี