คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (CoachingTeam)ในการประเมินฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566/เวลา 09.00 น./ ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (CoachingTeam)ในการประเมินฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยนายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และ นายสาคร คำแสน รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เข้ารับคำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) จากคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1