งานวันครูอำเภอสอยดาว ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น./ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันครูอำเภอสอยดาว ประจำปี 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์เรียนดี มีความสุข” โดยมี ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านประตง ตำบลประตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี