ชุมคณะวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2

                 วันที่ 27 มีนาคม 2566 / เวลา 13.30 น.
                               ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2  โดยมี คณะจัดทำวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2