ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566

      วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี