ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประจำสนามสอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และขอบคุณที่เสียสละเวลาในวันหยุดราชการมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี