ต้อนรับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม ติดตาม มอบนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และนางสาวราตรี ศรีโย ผอ.โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะติดตาม ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม และมอบนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม