ต้อนรับคณะครู เดินทางมาส่ง นางสาวเจียระไน สุขเกษม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู (โรงเรียนวัดมาบไผ่)