ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.จบ 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 1 ในการนี้ นายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เขต 1 ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2