ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต 1

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดด้วยสพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต 1 โดยมี ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นำคณะเข้าศึกษาดูงานฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2