ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาดสังกัด สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 (โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย)