ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ยโสธร เขต 2

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ยโสธร เขต 2 นำคณะโดย           ดร.สุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2