ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ต้อนรับ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 / เวลา 09.00 น.
                   ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในการนี้ได้ต้อนรับ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2