ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ปทุมธานี เขต 1 และต้อนรับนายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2

                                 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
                                              ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ให้การต้อนรับ ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และคณะศึกษาดูงานสพป.ปทุมธานี เขต 1 ในการนี้ได้ต้อนรับ นายธนพล นาเลาห์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2