ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 / เวลา 09.00 น. ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ รอง ผอ.สพป จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ให้การต้อนรับ 1.นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ 2.นายชัยรงค์ ฤทธิ์วงค์ 3.นายทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4.จ.อ.ไวกูล มะลิรส ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษาดูงานสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2